başıbəlalı

başıbəlalı
sif. Çox müsibət çəkmiş, daim bəla və uğursuzluğa rast gələn, həmişə əziyyət və zəhmətdə olan; talesiz, bəxtsiz (bəzən istehza və ya tənə ilə deyilir). Nə soxulmusan araya, a başıbəlalı fələ? Nə xəyal ilə olubsan belə iddialı, fələ. M. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qadalı — sif. Bəlalı, dərdli, başıbəlalı, müsibətli. <Qazan xan:> A üzü qaralı, başı qadalı, xatınları, oğul uşağı nə deyə dustaq etdin?! M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəlakeş — ə. və f. bəla çəkən, əziyyət çəkən, başıbəlalı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • başıdaşlı — sif. və is. dan. Bədbəxt, başıbəlalı, biçarə, yazıq, məzlum (bəzən qarğış, məzəmmət yerində işlənir). Məgər gözlüyün ixtirası və onun işlədilməsi də başıdaşlı kafirlərin işi deyilmi? M. F. A.. Ay başıdaşlı kişi, dinmə, uşaqdır uşağım. M. Ə. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilmərrə — z. <ər.> Heç, əsla, heç bir dəfə, qətiyyən, tamamilə, büsbütün. Bir qədər keçəndən sonra musiqiyə olan həvəsim o qədər azaldı ki, başıbəlalı düdüyü bilmərrə gözdən saldım. C. M.. Hacı Xəlilin səsi gəldikcə zəifləşirdi, axırda nəfəs bilmərrə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düdük — is. 1. Qarğıdan və s. dən qayrılan, nəfəslə çalınan ən sadə çalğı aləti; ney. Bir qədər keçəndən sonra musiqiyə olan həvəsim o qədər azaldı ki, başıbəlalı düdüyü bilmərrə gözdən saldım. C. M.. Sevgili bir çoban, on bir yaşında; Düdük çalar axar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərdəsərli — sif. Çoxlu dərdi, qayğısı olan; başıbəlalı, dərdli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəstgirə — is. <fars.> köhn. Qulp, dəstə(k). Başıbəlalı muzdur naəlac çamadanın dəstgirəsinə yapışıb, Qanlıtəpə tərəfə üz qoydu. S. M. Q …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həvəs — is. <ər.> 1. Bir şeylə məşğul olma, bir iş görmə arzusu: meyil, istək. Oxumaq həvəsi. Uşağın mütaliəyə böyük həvəsi var. Getməyə heç həvəsim yoxdur. – Bir qədər keçəndən sonra musiqiyə olan həvəsim o qədər azaldı ki, başıbəlalı düdüyü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • musiqi — is. <ər. əsli yunancadan> 1. İnsanın təəssüratını, hiss və ideyalarını ritm və intonasiya cəhətdən mütəşəkkil səslərlə ifadə edən sənət. Xalq musiqisi. Şərq musiqisi. Klassik musiqi. – Bir qədər keçəndən sonra musiqiyə olan həvəsim o qədər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”